Taoizm starożytny i współczesny


Powrót na stronę główną » Filozofia taoistyczna
Marian NosalMedycyna ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Wtorki i  czwartki 7:45-9:15 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Lada MalinakovaMedycyna SZKOLENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng w   poniedziałki i   środy, 19:00 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Filozofia taoistyczna

Filozofię taoistyczną można zgłębiać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, to studia intelektualne, dające pojęcie o  historii i  rozwoju podstawowych koncepcji taoizmu widzianych z  punktu widzenia akademicko nastawionych historyków i  znawców filozofii chińskiej. Drugi sposób, to poznawanie istoty, esencji filozofii taoizmu chińskiego. Przy takim podejściu nie można obyć się bez dogłębnych studiów nad klasyczną literaturą taoistyczną oraz kultywowania medytacyjnych wglądów w  istotę tego kierunku, najlepiej pod przewodnictwem autentycznych mistrzów taoizmu.

Pierwsze próby opisu filozofii i  sposobów kultywacji taoizmu chińskiego na Zachodzie były zbyt suche, teoretyczne i  nie oddawały istoty tego kierunku. Poważną przeszkodą było użycie warsztatu i  sposobu myślenia, który w  żaden sposób nie przystawał do subtelnej myśli Chin. Był to opis zewnetrznych struktur, bez dotarcia w  głąb i  opisu wnętrza taoizmu. Typowym nieporozumieniem było przeciwstawianie "czysto filozoficznego" dzieła Laozi - Daodejing "naiwnym" pogladom ludowego taoizmu.
Przełomem było dopiero nawiązanie bezposrednich kontaktów z  Chińskimi mistrzami taoizmu i  wspólnotami taoistycznymi. Wydaje się, że najlepsze efekty w  przedstawianiu zachodniemu czytelnikowi filozofii chińskiej mieli badacze, którzy na podstawie solidnej historycznej, filozoficznej i  sinologicznej wiedzy akademickiej oraz własnych doswiadczeń i  wglądów byli w  stanie pokazać pełny obraz rozwoju myśli taoistycznej. Do takich pionierów można zaliczyć Kristofera Schippera, ojca Claude Larre SJ oraz Elizabeth Rochat de la Vallee, która od 1995 prowadzi wykłady również w  Polsce.
Filozofii taoistycznej nie należy mylić z  religią taoistyczną powstałą pod wpływem buddyzmu. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do jakści naszego życia, a  druga to system organizacji społeczeństawa z  hierarchią kapłanów i  świątyń podobną jak w  innych religiach Wschodu.


zobacz:

Numerologia i kosmogeneza taoistyczna


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 42.5 ms. Ostatnia aktualizacja: 2021-08-19 21:11