Taoizm starożytny i współczesny


Powrót na stronę główną » Filozofia taoistyczna » Numerologia i kosmogeneza taoistyczna » 1 - Niebo Późniejsze (Pourodzeniowe)

Co oznacza "jedynka" w  numerologii i  w kosmogenezie taoistycznej?

1 - Niebo Późniejsze (Pourodzeniowe)

Kosmologia taoistyczna: zero, czyli - Niebo Późniejsze (Pourodzeniowe) Liczba 1 oznacza tak zwane Niebo Późniejsze (Pourodzeniowe).

W kontekście życia człowieka Niebo Pourodzeniowe, to wszystko, co się pojawiło w  naszym życiu od momentu urodzin.

Są to wszystkie zmiany, jakie zaszły w  nas w  porównaniu z  potencjalnością, którą otrzymalismy w  momencie urodzin, czy poczęcia.

Zmiany te zależne są od otoczenia, w  którym żyjemy, ale też w  dużym stopniu od naszych działań zmierzających do wspomagania podstawowej struktury, którą otrzymaliśmy w  chwili urodzenia.

Czyli chodzi tu o  szeroko pojętą higienę życia psychicznego i  fizycznego.

Liczba 1 oznacza też Wuji, czyli pierwotną jedność Wszechświata z  której wyłonią się dwa spolaryzowane aspekty rzeczywistosci: Yin i  Yang.

W Wuji nie ma żadnych rozróżnień, jest to jakość przejawiona, ale jeszcze nie zróżnicowana.


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 26.3 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-07-22 20:09