Taoizm starożytny i współczesny


Powrót na stronę główną » Informacje ogólne o taoizmie » Próba definicji taoizmu » Powrót do natury Wielkiego Yu

Powrót do natury Wielkiego Yu

Chińska cywilizacja wykazywała wrażliwosć i  zrozumienie dla sił natury już ponad cztery tysiace lat temu.

Wielki Yu (大禹 DàYǔ), jeden z  pierwszych legendarnych cesarzy i  założyciel pierwszej chińskiej dynastii Xia, która powstała w  2205 r.p.n.e. wykazał wielkie zrozumienie dla natury wody.

Zburzył wały i  tamy budowane przez swojego ojca Guna w  celu powstrzymania powodzi.

Dodatkowo Wielki Yu zarządził budowanie kanałów, które zamiast sprzeciwiać się wodzie i  tamować naturalny przepływ, pozwoliły jej spływać w  dół.

W ten sposób uratował swój lud przed zalewem wody i  w nagrodę został cesarzem.

Dzięki legendzie o  Wielkim Yu, już na dwa tysiące lat przed oficjalnym powstaniem taoizmu Chińczycy przekazywali z  pokolenia na pokolenie typowy dla taoizmu sposób myślenia, który można podsumować hasłem: "ustąp, aby zwyciężyc", albo dokładniej "ustąp, aby żyć zgodnie ze swoim miejscem we Wszechświecie".


© Marian Nosal 2007, Czas generacji strony: 7.9 ms. Ostatnia aktualizacja: 2018-07-22 20:09