Taoizm starożytny i współczesny

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Filozofia taoistyczna 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Zapraszamy na szkolenie: Taoizm starożytny i współczesny - Filozofia taoistyczna Lada_Malinakova.jpgLetni Obóz Qigong oraz Tai Chi Chuan (Chi Kung i   Taijiquan), 8-22 lipca 2023 Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Filozofia taoistyczna

Filozofię taoistyczną można zgłębiać na dwa sposoby. Pierwszy sposób, to studia intelektualne, dające pojęcie o  historii i  rozwoju podstawowych koncepcji taoizmu widzianych z  punktu widzenia akademicko nastawionych historyków i  znawców filozofii chińskiej. Drugi sposób, to poznawanie istoty, esencji filozofii taoizmu chińskiego. Przy takim podejściu nie można obyć się bez dogłębnych studiów nad klasyczną literaturą taoistyczną oraz kultywowania medytacyjnych wglądów w  istotę tego kierunku, najlepiej pod przewodnictwem autentycznych mistrzów taoizmu.

Żółty Cesarz Huang Di
Żółty Cesarz Huang Di

Pierwsze próby opisu filozofii i  sposobów kultywacji taoizmu chińskiego na Zachodzie były zbyt suche, teoretyczne i  nie oddawały istoty tego kierunku. Poważną przeszkodą było użycie warsztatu i  sposobu myślenia, który w  żaden sposób nie przystawał do subtelnej myśli Chin. Był to opis zewnetrznych struktur, bez dotarcia w  głąb i  opisu wnętrza taoizmu. Typowym nieporozumieniem było przeciwstawianie "czysto filozoficznego" dzieła Laozi - Daodejing "naiwnym" pogladom ludowego taoizmu.
Przełomem było dopiero nawiązanie bezposrednich kontaktów z  Chińskimi mistrzami taoizmu i  wspólnotami taoistycznymi. Wydaje się, że najlepsze efekty w  przedstawianiu zachodniemu czytelnikowi filozofii chińskiej mieli badacze, którzy na podstawie solidnej historycznej, filozoficznej i  sinologicznej wiedzy akademickiej oraz własnych doswiadczeń i  wglądów byli w  stanie pokazać pełny obraz rozwoju myśli taoistycznej. Do takich pionierów można zaliczyć Kristofera Schippera, ojca Claude Larre SJ oraz Elizabeth Rochat de la Vallee, która od 1995 prowadzi wykłady również w  Polsce.
Filozofii taoistycznej nie należy mylić z  religią taoistyczną powstałą pod wpływem buddyzmu. Pierwsza odnosi się bezpośrednio do jakści naszego życia, a  druga to system organizacji społeczeństawa z  hierarchią kapłanów i  świątyń podobną jak w  innych religiach Wschodu.

Tekst ten i  inne ciekawe artykuły znajdziesz na stronie www:
taoizm.biz/…

Marian Nosal
Warszawa 14 kwietnia 2012


zobacz:

Numerologia i kosmogeneza taoistyczna