Taoizm starożytny i współczesny

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Filozofia taoistyczna » Numerologia i kosmogeneza taoistyczna » 5 - Pięć Przemian 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…
Zapraszamy na szkolenie: Taoizm starożytny i współczesny - 5 - Pięć Przemian Lada_Malinakova.jpgLetni Obóz Qigong oraz Tai Chi Chuan (Chi Kung i   Taijiquan), 8-22 lipca 2023 Prowadzi Lada Malinakova, więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková, więcej…

Co oznacza "piątka" w  numerologii, Tradycyjnej Medycynie Chińskiej i  w kosmogenezie taoistycznej?

Liczba 5 oznacza Pięć Przemian

Taoizm starożytny i współczesny - 5 - Pięć Przemian 5.jpg
5 - Pięć Przemian - Wuxi, to w  kolejności powstawania:
- Drzewo - odpowiada narastajacemu Yang
- Ogień - odpowiada maksymalnemu Yang
- Ziemia - odpowiada harmonii i  równowadze Yin i  Yang graficznie przedstawianej jako centrum znaku Taiji
- Metal - odpowiada narastajacemu Yin
- Woda - odpowiada maksymalnemu Yin

Przemiany są pięcioma siłami, zasadami, bądź też pierwiastkami z  których składa się lub też którym podlega każde zjawisko w  Mikrokosmosie i  w Makrokosmosie.

Pięć Przemian naśladuje ruchy przyrody, na przykład następstwo pór roku:
1) Drzewo - odpowiada wiośnie, jej dynamice, rozwojowi i  ruchowi w  górę, sile kiełka przebijającego glebę, lub sile, która wyrzuca dziecko z  brzucha matki. Jest to siła dająca początek życia. Jego słabą stroną może być nadmierna dynamika i  rozwój albo zbyt słaby rozwój. W  przyrodzie nadmiarowi Drzewa odpowiadają na przykład Wiatr i  Grzmot. Na terenie medycyny nadmiarowe Drzewo może dać nadciśnienie.

2) Ogień odpowiada latu, jego ciepłu, ruchowi we wszystkich kierunkach i  maksymalnemu Yang. Jego słabą stroną może być nadmierne gorąco i  uderzenie do góry lub też niedobór ciepła i  ruchu do góry. Na terenie chińskiej medycyny nadmiarowi może odpowiadać udar mózgu, który może być konsekwencją nadciśnienia powstałego z  powodu nadmiaru w  fazie Drzewa.

3) Ziemia odpowiada późnemu latu, Jest to spokojna pora, pełna równowagi, czas zbierania plonów i  karmienia pełni życia, czyli pozostałych czterech przemian. Na terenie chińskiej medycyny nadmiarowi Ziemi może odpowiadać zbyt potężne ciało, a  niedoborowi wyniszczenie organizmu.

4) Metal odpowiada jesieni, tu życie zaczyna chować się do środka, jest coraz zimniej

5) Woda odpowiada zimie, całe życie ukryte jest wewnątrz, jest zimno, minimum Yin. Siłą Przemiany Wody jest to, że w  zimie przyroda wypoczywa i  zbiera siły, aby znowu zakwitnąć na wiosnę. Jest w  niej ukryty mało widoczny, ale podstawowy dla powstania życia na wiosnę, zalążek Ognia. Dlatego w  tradycyjnej medycynie chińskiej Woda jest nazywana dolnym źródłem Wody i  Ognia.

W elemencie Wody trudno sobie wyobrazić nadmiar, bo życie jest tu maksymalnie zredukowane. Poważnym problemem może być natomiast niedobór, który w  kontekście chińskiej medycyny daje bezpłodnosć, braki rozwojowe w  dzieciństwie i  w młodości, a  w starszym wieku szybsze wygasanie życia śmierć.

Podstawowym obiegiem Pięciu Elementów jest tak zwany obieg odżywiajacy, albo obieg "matki lub rodzica karmiącego dziecko", odpowiadajacy następstwu pór roku. W  obiegu odżywczym rodzicem jest element poprzedni, a  dzieckiem element nastepujący po nim:
1) Woda karmi Drzewo - daje mu płyny i  umożliwia wzrost
2) Drzewo karmi Ogień - daje mu paliwo
3) Ogień karmi Ziemię - bo ogień wypala się na popiół
4) Ziemia karmi Metal - metale i  minerały powstaja w  ziemi
5) Metal karmi Wodę - bo po roztopieniu metal jest płynem
i wracamy do punktu 1 …

Innym ważnym obiegiem jest obieg kontrolny w  którym "dziadek ogranicza rozwój wnuczka":
1) Drzewo rozsadza korzeniami Ziemię
2) Ogień topi Metal
3) Ziemia zasypuje Wodę
4) Metal tnie Drzewo
5) Woda gasi Ogień
i wracamy do punktu 1 …

Obieg kontrolny w  przyrodzie i  w tradycyjnej chińskiej medycynie jest bardzo ważny, bo nie pozwala na nadmierny, niekontrolowany rozwój w  cyklu "matki karmiącej dziecko".

Liczbie 5 odpowiada 5 narządów Zang Fu, Pięć Emocji, pięć pór roku.

taoizm.biz/…